Kurs Stark mamma noRead

Måndagar kl 10 -10.45 under 6 veckor

Kursstart: 14 oktober (ej v 44)

Instruktörer: Anna & Lina

Pris: Medlem gratis (aktivt medlemsskap), icke medlem 600 kr

Anna Lina3