kostrad mat
Rätt kost har en stor betydelse för ditt träningsresultat, oavsett om du vill gå ner i vikt, öka din muskelmassa eller förbättra din kondition.
Tedactive erbjuder kostrådgivning av licenserad kostrådgivare. Vi kan erbjuda dig en inledande kartläggning av dina nuvarande kostvanor och ge dig förslag på individuell kostrådgivningsplan.
Goda matvanor leder till hälsa och välbefinnande och är en förutsättning för positiv hälsoutveckling. I dag blir vi överösta av tips och rekommendationer på vad vi ska och inte ska äta, och det kan ibland vara svårt att veta vad som egentligen gäller. En kostrådgivning är därför ett viktigt steg mot en hälsosam och hållbar kosthållning. Med hjälp av vår kostrådgivare får du individanpassade tips och riktlinjer; det som krävs för att maximera hälsa och träning!

Kostanalys 30 min

Ett 30 minuter kostsamtal med en analys på nuvarande kosthåll där information ges om hur förändringar kan göras utifrån dina mål.
380:- / 30 min. Icke medlem 470:- / 30 min

Kostrådgivning 60 min

Här ges en analys på kosten för att sedan få råd kring förbättringar. Det som skiljer kostrådgivningen från en kostanalys är att man går igenom ett mer ingående samtal kring livsstil, målsättningar och även en kroppsanalys vid behov där man ser till kroppsammansättningen.
585:- / 1 timme. Icke medlem 720:- / 1 timme

Kostprogram med uppföljning

I detta upplägget får man kostrådgivning anpassat utifrån målsättningar och träningsupplägg  där även uppföljning är inkluderad. Här tas även hänsyn till individuellt beräknat energibehov.
Här ges ett individuellt kostprogram med detaljerat energi innehåll.

Två uppföljnings tillfällen via, möten, telefon eller mail-kontakt. Rekommenderas för dig som behöver justeringar i kostprogrammet, vidareutveckling, stöd och motivation.
1115:-. Icke medlem 1395:-