Vi håller dig uppdaterad om Coronaviruset (covid-19)

Published on Nov 3, 2020

Bästa Tedactive medlemmar! 

Våra ordinarie öppettider gäller fortfarande, liksom våra gruppträningspass tills något annat meddelas. Info om aktuella öppettider & gruppträningspass finns på vår hemsida. 

Vi gör allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra risk för smittspridning. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheten.

Vi har sedan tidigare gjort dessa åtgärder: 

 • Utökat städningen ännu mer från en redan mycket hög nivå. Vi städar/spritar även under helger, när vi normalt inte är bemannade i receptionen.

 • Vi städar/spritar wc, handfat, dörrar, handtag, dörröppnare, bänkar, maskiner, redskap och andra kontaktytor som vi bedömer behöver extra översyn. 

 • Utökat med mer handsprit och gjort våra handspritstationer ännu mer synliga.

 • Vi har gått ut med instruktioner till alla våra instruktörer, så vi tillsammans kan påminna alla medlemmar om att hjälpas åt att hålla efter med rengöring av maskiner. 

 • Färre antal platser på våra gruppträningspass, och vi byter inte redskap med varandra under passen.

Nu utökar vi åtgärderna ytterligare genom att:

 • Alla besökare till Tedactive uppmanas att sprita sina händer innan man går in i gymmet.

 • När du kommer till oss för att träna i gymmet eller delta på gruppträning så tar du din egen sprayflaska och handduk som fr. o. m v. 46 finns vid receptionen. Detta kit har du med dig under din vistelse på Tedactive för att sprita av ytor, maskiner och redskap som du använder. När du tränat klart torkar du av din sprayflaska, ställer tillbaka den och lägger din handduk i tvättkorgen vid receptionen.

 • Vi har infört ”Enkelriktad” hämtning och återlämnande av redskap i gruppträningssalen.

 • Bastun i omklädningsrummen är avstängd.

 • Har du möjlighet, så byt om och duscha hemma.

 • Vartannat skåp i omklädningsrummen är avspärrade, för att öka avstånd mellan ombytande medlemmar.

1. Vad kan du som medlem bidra med?

Kom ihåg att vi tillsammans gör skillnad! Var extra noga med hygienen och gör rent din träningsutrustning både före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis även minska risken att smitta andra.  Stanna hemma om du känner dig sjuk. Du får bara komma till Tedactive om du är frisk och varit symtomfri i minst 2 dygn.

Att inte rengöra maskiner och/eller redskap efter sig kan leda till avstängning.

2. Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

3. Hosta och nys i armvecket

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

4. Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

5. Handsprit

Använd handspriten som nu även finns i vår entré, innan du går in i gymmet.

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan du använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. 

Vi har handspritstationer på många ställen i gymmet.

6. Gruppträningspass på Tedactive och instruktörer

 • Nästan alla gruppträningspass har tillsvidare maxantal på 15 personer, så vi kan hålla avstånd till varandra vid träning. Ex cyklarna i cykelsalen står med större avstånd mellan varandra än tidigare och de ordinarie platserna på cykelpassen om 30 deltagare är nu max 15.

 • Vi har ersatt Cirkelträning (där man byter redskap med varandra) till Stationsträning.

 • Gruppträningspasset BootCamp kör vi utomhus och fortsätter med under hela vintern. 

 • Pass kan komma att ställas in med kort varsel. En instruktör som känner sig det mista sjuk kommer INTE att leda sina pass, och det är inte säkert att vi kan få in ersättare. Som vanligt får ni sms om ni är anmälda till ett pass som blir inställt, och det går inte att boka sig på inställda pass.


7. Omklädningsrum och Bastu

Har du möjlighet så byt om och duscha hemma. Bastu i omklädningsrummen kommer att vara avstängda from 2/11 till det att FHM lättar på sina riktlinjer.

Vartannat skåp i omklädningsrummen är avstängda så det blir lättare att hålla avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från april bör man undvika att byta om och duscha i ex idrottshallar, simhallar och på gym. Detta då det kan samlas många personer på liten yta. Kan du byta om och duscha hemma rekommenderar vi detta. Som ni vet städar vi framför allt omklädningsrum, duschar och wc noggrant och ofta med desinfektionsmedel. Nu har vi också lagt in extra städ/spritning av duschar och wc dagligen, så också på helger när vi är obemannade i receptionen.

Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla viruset borta.

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/