Bästa Tedactive Gym medlemmar! 

 • Ett förtydligande av ”Punkten 6”, sedan förra uppdateringen.
 • Ett förtydligande av ”Punkten 8”, sedan förra uppdateringen.
 • Ny punkt, ”9 Omklädningsrum”, sedan förra uppdateringen.

Våra ordinarie öppettider gäller fortsatt, liksom våra gruppträningspass på Tedactive Gym tills något annat meddelas.

Här kommer vi att hålla er uppdaterade om Coronaviruset (covid-19), som just nu sprider sig över flera delar av världen. 

På Tedactive gör vi allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra smittspridningen. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheterna och följer deras rekommendationer. Utöver detta så har vi: 

 • Utökat städningen ännu mer från en redan mycket hög nivå. Vi städar även under helger, när vi normalt inte är bemannade i receptionen.
 • Vi spritar wc, handfat, dörrar, handtag, maskiner, redskap och andra kontaktytor som vi bedömer behöver extra översyn.
 • Utökat med mer handsprit och gjort våra handspritstationer ännu mer synliga.
 • Vi har gått ut med instruktioner till alla våra instruktörer, så vi tillsammans kan påminna alla medlemmar om att hjälpas åt att hålla efter med rengöring av maskiner. 1. Ett viktigt meddelande till dig som medlem:

Kom ihåg att vi tillsammans gör skillnad! Var extra noga med hygienen och gör rent din träningsutrustning både före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis även minska risken att smitta andra.  

2. Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du känner dig något krasslig. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. DU skall ALDRIG träna när du är sjuk, oavsett Coronavirus-tider. 

3. Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

4. Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

5. Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

6. Sats öppnade i Sverige igen i slutet av mars

Även Sats har nu sina gym igång igen sedan slutet av mars. Det de skriver i sina pressmeddelande och på sin hemsida om vilka åtgärder de gjort inför öppningen, är åtgärder som vi på Tedactive gjort sedan flera veckor tillbaka.

Vi är ett lokalt gym med mycket hög kvalitet på städning sedan tidigare och rutiner runt detta. Dessa rutiner och omfattning av städning samt desinficering har vi ökat upp ytterligare. Så, om DU som medlem INTE tränar hos oss när DU är krasslig, och att vi hjälps åt att med att rengöra träningsutrustning som ni använder i kombination av god personlig hygien bör inte viruset vara ett bekymmer.

Om myndigheterna tycker att gym ska stängas behöver vi och de flesta andra gym uppbackning från staten. Tills dess gör vi vårt yttersta i allt vi kan göra.

7. Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smuts

8. Gruppträningspass på Tedactive och instruktörer

 • Från och med 16 mars och tillsvidare utgår våra seniorpass. Detta då vi inte kan uppmuntra personer i en riskgrupp att samlas i grupper. (Källa: Folkhälsomyndigheten: ”Äldre personer är en riskgrupp”)

 • Alla gruppträningspass har tillsvidare maxantal 15 personer, så vi kan hålla avstånd till varandra vid träning. Ex cyklarna i cykelsalen står med större avstånd mellan varandra än tidigare.

 • Uppläggen för gruppträningspass som ex Active 360 Bas och Puls ändras något, så deltagarna INTE använder redskap/utrustning som en annan medlem använt utan att rengöras emellan. Detta pga att vi i dagsläget inte kan säkerställa att redskapen blir rengjorda mellan byten av stationer. Dessa pass kommer att köras utomhus i största möjligaste mån.

 • Gruppträningen ”Box” ställs in tillsvidare då personer är för nära varandra i slagkombinationer med och mot varandra.

 • Pass kan komma att ställas in med kort varsel. En instruktör som känner sig det minsta sjuk kommer INTE att leda sina pass, och det är inte säkert att vi kan få in ersättare. Som vanligt får ni sms om ni är anmälda till ett pass som blir inställt, och det går inte att boka sig på inställda pass.

9. Omklädningsrum och ombyte/dusch


Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer bör man undvika att byta om och duscha i ex idrottshallar, simhallar och på gym. Detta då det kan samlas många personer på liten yta. Så, kan du byta om och duscha hemma rekommenderar vi detta och framför allt när/om du deltar i gruppträningspass där det är många deltagare. Som ni vet städar vi bla omklädningsrum, duschar och wc noggrant och ofta med desinfektionsmedel. Nu har vi sedan Corona-virus-tiden lagt in extra städ/spritning av duschar och wc dagligen, så också på helger när vi är obemannade i receptionen. Detta gäller självklart även påskhelgen.Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla virusen borta.

Detta är den information vi har för tillfället, och uppdaterar så snart något nytt som gäller träningsanläggningar händer.

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/