Vårt arbete kring coronaviruset

Nya restriktioner from 23 december, 2021

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.

För gymverksamhet gäller följande:

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare. (Källa: Regeringens hemsida)

Vi på Tedactive Gym följer naturligtvis som alltid dessa restriktioner.

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 23 december 2021 och gäller tom 16 januari 2022. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer
– se Folkhälsomyndigheten.se

Hur påverkar detta din träning hos Tedactive Gym?

Svaret är väldigt lite, för vi har stora och öppna ytor i förhållande till antalet medlemmar och antal personer som är på gymmet samtidigt.

Vi rekommenderar nu att byta om och duscha hemma för er som deltar på gruppträningspass, eftersom maxantal i omklädningsrummen är 7 personer i damernas och 5 personer i herrarnas. 

I övrigt är det endast våra cykelpass som påverkas. Här får vi halvera antalet deltagare för att följa restriktionerna.

I övrigt gäller samma sedan pandemins utbrott att alla har ett personligt ansvar att hålla avstånd till varandra oavsett var du befinner dig.

Välkommen till en trygg träning hos Tedactive Gym!

2021-07-12: Anpassning av restriktioner från 15 juli

Vid en pressträff under måndagen (12/7) meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli. Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Detta gäller från 15 juli och berör gymverksamheter.

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner har även Folkhälsomyndigheten fattat ett antal beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner under steg 3 i planen. Bland annat tas regleringen om 10 kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera bort.

Därmed finns inga speciella restriktioner för gym, annat än att vi fortsatt skall hålla avstånd.

Självklart behåller Tedactive Gym rutinen med att besökare börjar med att tvätta händerna med handsprit vid inträde till gymmet, och vår rutin med sprayflaska och handduk som alla har med sig under sin träning på Tedactive.

Källa & Mer info:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/anpassning-av-restriktioner-fran-15-juli/

2021-06-30: Anpassning av restriktioner från 1 juli

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 1 juli, enligt steg 2 i regeringens plan.

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att vi kan gå vidare med steg 2 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Deltagartaken för de arrangemang som faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs ytterligare. För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.

Utifrån detta ändras antal deltagare på Tedactives inomhuspass till 15 personer, from 1 juli. Sedan tidigare har vi 20 personer på de pass som körs utomhus.

Källor: Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/06/anpassning-av-restriktioner-fran-1-juli/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/anpassning-av-smittskyddsatgarder-1-juli/

2021-05-27: Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 27:e maj en plan i fem steg över  hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som  givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas. 

1 juni nås steg 1 i planen. För verksamheter innebär detta bland annat följande: 

Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får  delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har  anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det  möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. 

Som vi informerat om tidigare, så faller inte gym under ”allmänna sammankomster”. Dock har vi kravet på oss att varje person på gymmet skall ha minst 10 kvm var i lokalen,  vilket vi på Tedactive uppfyller med bred marginal. 

Smittspridningen och antalet covidpatienter i vården minskar nu kraftigt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia medför att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom. Vid en pressträff under torsdagen (27/5) presenterade regeringen sin plan i fem  steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Vi på Tedactive följer som tidigare de regler och restriktioner som  beslutas av Regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Här ser du antalet tillåtna deltagare för ”allmänna sammankomster” i steg 1.

Inomhus: 8 

Inomhus sittande: 50 

Utomhus: 100 

Utomhus sittande: 500 

Motionslopp: 150 

Tedactive justerar antalet deltagare på gruppträningspassen utomhus till 20 personer fr.o.m 1 juni 2021. Deltagarantalet på inomhuspassen kvarstår, som tidigare. 

Nästa steg enligt Regeringen och FHM beräknas tas den 1 juli 2021. En av ändringarna då är bland annat ökat antal deltagare vid ”allmänna sammankomster”. 

(Källor: Regeringen.se, Folhälsomyndigheten.se) 

Länk till ”Regeringens plan för avveckling av restriktioner”: 

https://www.regeringen.se/49c16e/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartemente t/fokhalsa-och-sjukvard/plan-for-avveckling-av-restriktioner-210527.pdf

2021-03-10: Länsstyrelsen har gett Tedactive Gym GODKÄNT UTAN ANMÄRKNING

Efter en grundlig besiktning och genomgång av hur gymmet sköts av både medlemmar och personal så har Tedactive fått GODKÄNT UTAN ANMÄRKNING av Länsstyrelsen.

Tillsynen är gjord enligt den tillfälliga Covid-19-lagen för att säkerställa att alla föreskrifter följs och att vi håller ett smittskyddssäkert avstånd.

Vi är så stolta över alla som besöker oss och tar sitt ansvar. Tillsammans gör vi gymmet till en så säker plats som möjligt!

Vad har vi på Tedactive bland annat gjort sedan Covid-19 kom:

 • Börjat att städa ännu mer (ca 6 timmar per dag + helger)

 • Många skyltar om att hålla avstånd och att rengöra maskiner/redskap efter träning

 • Stanna hemma om du är krasslig 

 • Rekommenderar ombyte och dusch hemma

 • Max två personer i duscharna samtidigt

 • Bastun är stängd

 • Klädskåp är plomberade, så man inte kan byta om för nära varandra

 • Man kan tvätta händerna på 5 platser i gymmet

 • Alla måste tvätta sig med handsprit vid entrén till gymmet

 • Vi har handspritstationer på 8 ställen på gymmet

 • Minskat antalet medlemmar i gruppträningspassen, så för närvarande är det max 8 personer per grupp.

 • Alla ska ta sprayflaska med desinfektionstvättmedel och en handduk med sig hela tiden när man tränar, för att rengöra sin utrustning

 • Både in och utcheckning på gymmet, så både du och vi vet hur många som är inne på gymmet samtidigt. Du kan i realtid se i vår app hur många som är på gymmet samtidigt

 • Vi tillåter max 60 personer på vårt 1400 kvm stora gym = 23 kvm/pers 

  • Det lagstadgade kravet är minst 10 kvm/pers

 • Vi har stängt av vissa maskiner som står nära varandra

 • Vi har dessutom max antal personer i vissa delar av gymmet, för att vara ännu tydligare

 • Entrén är uppdelad för in- och utpasserande 

Välkommen till oss på Tedactive Gym!

2021-01-10: Viktig information angående pandemilagen

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram föreskrifter. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Hos Tedactive Gym är maxantalet 60 personer på 1400 kvm yta, vilket innebär att varje besökare har 23,3 kvm till sitt förfogande, dvs mer än dubbelt den lagstadgade ytan om 10 kvm. Utöver detta, så är det varje persons eget ansvar att hålla minst 2 meters avstånd till varandra. Det personliga ansvaret med att hålla avstånd till varandra påpekades tydligt vid Regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens den 8 januari.

Som du vet har vi sedan länge infört en vädjan om att alla spritar sina händer innan inträde i gymlokalen. Tjejer har tillgång till 5 ställen att tvätta sina händer och killar har 4 ställen, och alla har tillgång till handsprit på totalt 8 platser i lokalen. I övrigt är det naturligtvis fortsatt viktigt att alla har med sig sprayflaskan och handduken från träningsstart till avslut och tvättar av alla ytor/redskap/maskiner som berörs under besöket hos Tedactive.

Vi gör allt vi kan för att du skall kunna känna dig trygg med att träna på Tedactive, och du som medlem är otroligt viktig för oss! Välkommen!

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../butiker-gym-och.../

Regeringen:

https://www.regeringen.se/.../nya-regler-infors-for-gym.../

2020-11-18: Nu gör vi ännu mer för att du skall känna dig trygg hos Tedactive (Coronaviruset)

Från och med den 17/11 har vi gjort ytterligare insatser för att medlemmar, instruktörer och personal ska känna sig trygga på Tedactive.

Våra ordinarie öppettider och bemanning gäller fortsatt.

 • From 23/11 är maxantalet 8 personer på våra gruppträningspass. Gäller tills vidare.

 • Vi stänger av två duschar i omklädningsrummen, så max 2 personer kan duscha samtidigt.

 • Vi uppmanar fortsatt till ombyte och dusch hemma.

 • Vi uppmanar åter till att hålla avstånd till varandra, vilket gäller även valet av cardio-maskin på plan 2 (löpband, roddmaskiner, stakmaskiner och crosstrainers).

Det är viktigt att förtydliga att gym inte omfattas av restriktionerna kring allmän sammankomst av 8 personer. FHM rekommenderar att gymanläggningar bör göra åtgärder som minskar folksamlingar under samma klockslag. FHM ställer inga krav eller rekommendationer om att stänga ner vår verksamhet. Dock väljer Tedactive att tills vidare tillåta max 8 personer på våra gruppträningspass.

Vi håller oss ständigt uppdaterade, och som ni vet gör vi allt vi kan för att alla skall känna sig trygga hos oss på Tedactive.

För mer information om vilka åtgärder vi gjort sedan tidigare under Corona-perioden, se tidigare inlägg gällande Corona på vår hemsida.

Mer information angående Coronaviruset hittar du hos Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

2020-11-03: Vi håller oss ständigt uppdaterade kring Covid-19.

Vi har tidigare gjort en mängd av åtgärder för att alla skall känna sig trygga hos oss på Tedactive. Nu gör vi ännu mer!

Våra ordinarie öppettider gäller fortfarande, liksom våra gruppträningspass tills något annat meddelas. Info om aktuella öppettider & gruppträningspass finns på vår hemsida. 

Vi gör allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra risk för smittspridning. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheten.

Vi har sedan tidigare gjort dessa åtgärder: 

 • Utökat städningen ännu mer från en redan mycket hög nivå. Vi städar/spritar även under helger, när vi normalt inte är bemannade i receptionen.

 • Vi städar/spritar wc, handfat, dörrar, handtag, dörröppnare, bänkar, maskiner, redskap och andra kontaktytor som vi bedömer behöver extra översyn. 

 • Utökat med mer handsprit och gjort våra handspritstationer ännu mer synliga.

 • Vi har gått ut med instruktioner till alla våra instruktörer, så vi tillsammans kan påminna alla medlemmar om att hjälpas åt att hålla efter med rengöring av maskiner. 

 • Färre antal platser på våra gruppträningspass, och vi byter inte redskap med varandra under passen.

Nu utökar vi åtgärderna ytterligare genom att:

 • Alla besökare till Tedactive uppmanas att sprita sina händer innan man går in i gymmet.

 • När du kommer till oss för att träna i gymmet eller delta på gruppträning så tar du din egen sprayflaska och handduk som fr. o. m v. 46 finns vid receptionen. Detta kit har du med dig under din vistelse på Tedactive för att sprita av ytor, maskiner och redskap som du använder. När du tränat klart torkar du av din sprayflaska, ställer tillbaka den och lägger din handduk i tvättkorgen vid receptionen.

 • Vi har infört ”Enkelriktad” hämtning och återlämnande av redskap i gruppträningssalen.

 • Bastun i omklädningsrummen är avstängd.

 • Har du möjlighet, så byt om och duscha hemma.

 • Vartannat skåp i omklädningsrummen är avspärrade, för att öka avstånd mellan ombytande medlemmar.

1. Vad kan du som medlem bidra med?

Kom ihåg att vi tillsammans gör skillnad! Var extra noga med hygienen och gör rent din träningsutrustning både före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis även minska risken att smitta andra.  Stanna hemma om du känner dig sjuk. Du får bara komma till Tedactive om du är frisk och varit symtomfri i minst 2 dygn.

Att inte rengöra maskiner och/eller redskap efter sig kan leda till avstängning.

2. Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

3. Hosta och nys i armvecket

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

4. Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

5. Handsprit

Använd handspriten som nu även finns i vår entré, innan du går in i gymmet.

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan du använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. 

Vi har handspritstationer på många ställen i gymmet.

6. Gruppträningspass på Tedactive och instruktörer

 • Nästan alla gruppträningspass har tillsvidare maxantal på 15 personer, så vi kan hålla avstånd till varandra vid träning. Ex cyklarna i cykelsalen står med större avstånd mellan varandra än tidigare och de ordinarie platserna på cykelpassen om 30 deltagare är nu max 15.

 • Vi har ersatt Cirkelträning (där man byter redskap med varandra) till Stationsträning.

 • Gruppträningspasset BootCamp kör vi utomhus och fortsätter med under hela vintern. 

 • Pass kan komma att ställas in med kort varsel. En instruktör som känner sig det mista sjuk kommer INTE att leda sina pass, och det är inte säkert att vi kan få in ersättare. Som vanligt får ni sms om ni är anmälda till ett pass som blir inställt, och det går inte att boka sig på inställda pass.


7. Omklädningsrum och Bastu

Har du möjlighet så byt om och duscha hemma. Bastu i omklädningsrummen kommer att vara avstängda from 2/11 till det att FHM lättar på sina riktlinjer.

Vartannat skåp i omklädningsrummen är avstängda så det blir lättare att hålla avstånd till varandra.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från april bör man undvika att byta om och duscha i ex idrottshallar, simhallar och på gym. Detta då det kan samlas många personer på liten yta. Kan du byta om och duscha hemma rekommenderar vi detta. Som ni vet städar vi framför allt omklädningsrum, duschar och wc noggrant och ofta med desinfektionsmedel. Nu har vi också lagt in extra städ/spritning av duschar och wc dagligen, så också på helger när vi är obemannade i receptionen.

Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla viruset borta.

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

2020-07-02: Löpande information gällande Coronavirus (covid -19)

På Tedactive gör vi allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra smittspridningen. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheterna och följer deras rekommendationer.

Bästa Tedactive Gym medlemmar! 

Våra ordinarie öppettider gäller fortsatt, liksom våra gruppträningspass på Tedactive Gym tills något annat meddelas. Info om aktuella öppettider & gruppträningspass finns på vår hemsida.

Vi fortsätter att hålla er uppdaterade om vad och hur vi gör för att hålla vårt gym så säkert från risk att Coronaviruset (covid-19) kan spridas till medlemmar och anställda.

På Tedactive gör vi allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra smittspridningen. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheterna och följer deras rekommendationer. Utöver detta så har vi:

• Utökat städningen ännu mer från en redan mycket hög nivå. Vi städar/spritar även under helger, när vi normalt inte är bemannade i receptionen.
• Vi städar/spritar wc, handfat, dörrar, handtag, dörröppnare, bänkar, maskiner, redskap och andra kontaktytor som vi bedömer behöver extra översyn.
• Utökat med mer handsprit och gjort våra handspritstationer ännu mer synliga.
• Vi har gått ut med instruktioner till alla våra instruktörer, så vi tillsammans kan påminna alla medlemmar om att hjälpas åt att hålla efter med rengöring av maskiner.

1. Ett viktigt meddelande till dig som medlem:
Kom ihåg att vi tillsammans gör skillnad! Var extra noga med hygienen och gör rent din träningsutrustning både före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis även minska risken att smitta andra.

Det är glädjande att konstatera att fler och fler börjat att träna på gymmet igen! Dock är INTE Coronavirus-tiden över, så det är MYCKET VIKTIGT att alla tvättar/spritar de maskiner och redskap som ni använder på gymmet! Vi har gott om sprayflaskor med desinfektionsmedel med sprit i och papper utplacerat på många ställen på vårt gym. ANVÄND DESSA!
Att inte rengöra maskiner och/eller redskap efter sig kan leda till avstängning!

2. Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma om du känner dig något krasslig. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. DU skall ALDRIG träna när du är sjuk, oavsett Coronavirus-tider.

3. Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

4. Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

5. Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

6. Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
Vi har handspritstationer på många ställen på Tedactive Gym.

7. Gruppträningspass på Tedactive och instruktörer

• Alla gruppträningspass har tillsvidare maxantal 15 personer, så vi kan hålla avstånd till varandra vid träning. Ex cyklarna i cykelsalen står med större avstånd mellan varandra än tidigare och de ordinarie platserna på cykelpassen om 30 deltagare är nu max 15.
• Pass kan komma att ställas in med kort varsel. En instruktör som känner sig det mista sjuk kommer INTE att leda sina pass, och det är inte säkert att vi kan få in ersättare. Som vanligt får ni sms om ni är anmälda till ett pass som blir inställt, och det går inte att boka sig på inställda pass.

8. Omklädningsrum och ombyte/dusch
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer bör man undvika att byta om och duscha i ex idrottshallar, simhallar och på gym. Detta då det kan samlas många personer på liten yta. Så, kan du byta om och duscha hemma rekommenderar vi detta och framför allt när/om du deltar i gruppträningspass där det är många deltagare. Som ni vet städar vi omklädningsrum, duschar och wc noggrant och ofta med desinfektionsmedel. Nu har vi sedan Corona-virus-tiden lagt in extra städ/spritning av duschar och wc dagligen, så också på helger när vi är obemannade i receptionen. 

Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla viruset borta.

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på:
Läs mer på folkhälsomyndigheternas website