John Webb 20190824  Marie Webb 20190824 ida PT 2

John  Marie    Ida

Vill du komma i bättre form men känner Dig osäker på hur du  skall gå tillväga för att nå ditt mål? Känner du dig vilsen bland alla olika  träningsformer?
Under 45 min får du som medlem en personlig träningsvägledning som bygger på att du skall starta eller fortsätta Din träning på bästa och säkraste möjliga vis! Du får träffa en av våra personliga tränare som hjälper Dig att bygga ett enklare träningsprogram där dina förutsättningar och målsättningar ligger som grund. Även råd och tips om träningsform och utbud på Tedactive ges.
Allt detta ingår i ditt medlemskap!

Kontakta receptionen för att boka tid!